ChangePicture

Výrobky

Kromě dosažení velice přesných průměrů a délek naše stroje umožňují produktivní výrobu dílů s vysokým podílem operací, jako:
ukázka výrobku1

Naše dvouvřetenové stroje umožňují vysoký podíl opracování ze strany upíchnutí, např.:

ukázka výrobku2