ChangePicture

Hodnocení

Otázky hodnocení spokojenosti zákazníka

1. Kvalita produktů naší společnosti:

Jak jste spokojeni s kvalitou produktů naší společnosti?
Bezvadná jakost a naprostá spokojenost
Dobrá jakost a ojedinělé drobné vady – ještě spokojenost
Dostačující jakost a ojedinělé závažné vady - mírná nespokojenost
Nedostatečná jakost a opakované závažné vady – vážná nespokojenost
Případné zdůvodnění a upřesnění svého hodnocení (není povinné):

2. Dodržování termínů dodávek:

Jak jste spokojeni s dodržováním potvrzených termínů dodávek naší společnosti?
Vždy dodrženy termíny dodávek - úplná spokojenost
Ojedinělé nedodržení termínů dodávek - ještě spokojenost
Dostačující jakost a ojedinělé závažné vady - mírná nespokojenost
Nedostatečná jakost a opakované závažné vady – vážná nespokojenost
Případné zdůvodnění a upřesnění svého hodnocení (není povinné):

3. Ceny dodávaného zboží:

Jak jste spokojeni s cenami dodávaných produktů ve vztahu ke kvalitě a zákaznickému servisu naší společnosti?
Spokojenost s cenami
Částečná nespokojenost s cenami
Vážná nespokojenost s cenami
Nespokojenost vedoucí až ke ztrátě zájmu o další spolupráci
Případné zdůvodnění a upřesnění svého hodnocení (není povinné):

4. Jednání zaměstnanců a operativnost naší společnosti:

Jak jste spokojeni s jednáním a přístupem našich zaměstnanců?
Velmi spokojeni
Spokojeni
Částečně nespokojeni
Nespokojeni
Případné zdůvodnění a upřesnění svého hodnocení (není povinné):


Jak jste spokojeni s operativností naší společnosti?
Velmi spokojeni
Spokojeni
Částečně nespokojeni
Nespokojeni
Případné zdůvodnění a upřesnění svého hodnocení (není povinné):

5. Vyřizování reklamací:

Jak jste spokojeni s přístupem a vyřizováním případných reklamací?
Velmi spokojeni
Spokojeni
Částečně nespokojeni
Nespokojeni
Případné zdůvodnění a upřesnění svého hodnocení (není povinné):


Aktuální rok* (kontrola - zadejte současný rok)