ChangePicture

HistorieFirma byla založena v roce 1990 jako zámečnická dílna, která se zabývala dodávkami kovových konstrukcí pro stavební, strojní a obdobné účely. Podnikala ve vlastní dílně v České Skalici. Později přibyly zakázky s podstatným podílem obráběcích operací až firma zakoupila první vačkový soustružnický automat.

V době 90. let minulého století došlo k rychlému rozvoji – firma nakupuje další automaty a stěhuje se do pronajatých prostorů v České Skalici – Žižkův kopec. Rozvoj firmy pokračuje, počet spokojených zákazníků se rozrůstá a firma se začíná zaměřovat na výrobu přesnějších a náročnějších výrobků.
Dochází k nákupu prvních CNC soustružnických automatů.
Historické foto
V roce 1999 již ani tyto prostory ne-vyhovují a firma začíná přebudovávat zemědělský objekt v obci Miskolezy poblíž České Skalice. Do provozních podmínek je zaveden jakostní systém dle normy ISO 9001:1995 s prvky systému VDA6. Na podzim roku 2000 dochází ke stěhování z České Skalice do Miskolez - do vlastních nových prostorů. Firma pracuje ve dvou-směnném provozu a zaměstnává 8 lidí.
Od roku 2001 je zaveden třísměnný provoz a firma postupně rozšiřuje strojní park o nové produktivní CNC automaty.
Firma zaměstnává 10 stálých zamě-stnanců. Do roku 2003 je používán jakostní systém dle ISO 9001:1995.
V roce 2003 je zahájeno zavádění jakostního systému řízení dle ISO 9001:2000 a zároveň i nové automobilové jakostní normy ISO/TS 16949:2002.
Zavedení obou jakostních norem bylo završeno v roce 2004 podstoupením certifikace u společností CQS (pro ISO 9001:2000) a DQS (pro ISO/TS 16949:2002). V lednu 2005 byly firmě uděleny oba certifikáty (viz. sekce Kvalita-Certifikáty). Od roku 2008 firma udržuje v pravidelné certifikaci již jen systém ISO 9001:2008. Zavedené prvky normy ISO/TS 16949:2002 firma využívá nadále.