ChangePicture

Úvod

Jsme malá firma v rodinném vlastnictví s 34 letou tradicí ve strojní výrobě. V současné době má firma 24 zaměstnanců, vyrábí ve vlastním moderně vybaveném provozu v Miskolezích okr. Náchod. V roce 2018 jsme společně s firmou Kredit a.s. zprovoznili vertikání automatickou skladovací věž pro hutní materiál, která firmě zabezpečila násobně větší skladovací kapacity na menší zabrané ploše, kvalitnější skladování materiálu a bezpečnější manipulaci s materiálem .

firma

V březnu roku 2024 jsme zprovoznili novou fotovoltaickou elektrárnu. Celkový výkon obnovitelných zdrojů ve firmě tak vzrostl na 99,5 KW.

Pořízení fotovoltaického systému pro společnost VSD-Ládr s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 60 kWp v provozovně společnosti na adrese Miskolezy 56, PSČ 552 04 Chvalkovice sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

firma

Firma VSD-Ládr s.r.o je výrobce a subdodavatel strojírenských dílů a sestav podle výkresů dodaných zákazníkem. Specializujeme se na výrobu přesných a technicky náročných dílů vyráběných ve středních a velkých sériích, používaných v různých průmyslových odvětvích. Našimi odběrateli jsou finální výrobci hydraulických a pneumatických systémů, výrobci všech oborů přesného strojírenství, dodavatelé automobilového průmyslu, výrobci zdra-votní techniky atd.

Pro výrobu dílů používáme zejména CNC obráběcí stroje – soustružnické automaty, brusky, válcovačku závitů, vrtačky, atd. Zajišťujeme kompletní servis v dodávce dílů pro konečné použití zákazníkem -včetně povrchových úprav, tepelného zpracování a značení.
Díly nebo sestavy jsou dodávány zákazníkovi v požadovaném termínu a s požadovanými doklady (atesty materiálu, protokoly o tepelném zpracování, jiné kontrolní protokoly, atp..)

Našim zákazníkům nabízíme technickou podporu v oblastech konzultace o technologii výroby k dosažení optimální ceny výrobku, spolupráci při vývoji nebo změnách výrobků – vzorkování. Tato podpora je v běžném rozsahu poskytována v rámci spolupráce bezplatně. Pro větší projekty stanovíme cenovou nabídku.